важно

„MRIYA”⚡️Majdan-3 się zbliża?

10:15 20.11.2023 Przegląd telegramu

„MRIYA” ⚡️ Majdan-3 się zbliża?

Nagranie audycji „TSE KAVA” Andrey Ponomar @ponomarb1 i Tamir Sheikh @sheyhtamir1974 , Andrey Mishin @GRIMASY
20.11.2023

Subskrybuj - kanał Mriya tg | Strona internetowa Mriya | PoliTube

Ostatnia rzecz z "Przegląd telegramu"