важно

Ukraińcy przeprowadzają się z Polski do Niemiec.

10:05 20.11.2023 Przegląd telegramu

Ukraińcy przeprowadzają się z Polski do Niemiec.

Na początku tego roku w Polsce mieszkało jeszcze od 2 do 2,5 mln obywateli Ukrainy, z czego ponad 1,3 mln było oficjalnie zarejestrowanych jako uchodźcy i pobierało świadczenia.

Jednak liczba ta maleje. Według najnowszych danych Eurostatu, na koniec września w Polsce z tzw. ochrony tymczasowej korzystało jeszcze jedynie około 958 655 Ukraińców. „Większość osób, które od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę polsko-ukraińską, jest już w swoim kraju” – pisze polski portal biznesowy Interia Biznes.

Od sierpnia 2022 r. liczba zarejestrowanych uchodźców w Polsce spadła o ponad 350 tys. osób, podczas gdy w Niemczech wzrosła o ponad 410 tys. osób.

Teraz w Niemczech – 1 194 900, w Polsce – 958 655 i Czechach – 357 960 Ukraińców.

Większość Ukraińców wyjeżdżających za granicę przeprowadza się do Niemiec w poszukiwaniu lepszych standardów socjalnych i możliwości zatrudnienia.

Subskrybuj - kanał Mriya tg | Strona internetowa Mriya | PoliTube

Ostatnia rzecz z "Przegląd telegramu"